Skip to content

Monthly Archives: March 2020

Coronavirus and capital markets – updated version – 2020-03-31

figure27_20200330

Increasing panic in societies helps to control them and influence their decisions but at the same time it limits their rational behaviors and stop them from the most appropriate actions at the correct time, so … should we present well-processed data, e.g. properly showing the dynamics of the development of the epidemic in each country or should we focus only on absolute numbers which will naturally grow to the very end of the epidemic? – the question is of course rhetorical.

… despite the fact that the level of panic recently observed on financial markets is not fully justified, at the same time the prolonged unprecedented governmental activities related to closing borders, isolating economies, the inability to conduct business in a normal form and, as a consequence, a complete break in the supply chain can have very negative and unpredictable economic effects. What is worse, the subsequent consequences of these activities, e.g. related to the bankruptcy of even entire sectors of the economy, may have in practice much more severe consequences for the societies of individual countries through significant and permanent destabilization of entire economies, and then the current exaggerated reaction of exchanges, unfortunately post factum, will show fully adequate!

The next portion of QFRG WNE UW Coronavirus report focusing on single countries and aggregated level for the most infected countries can be found here.

Koronawirus COVID-19 a rynki kapitałowe

Figure26

Indeks S&P500 spadł w okresie ostatnich 4 tygodni do wartości poniżej 2280.52 notując jedne z największych krótkoterminowych spadków (około -32.8%), w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat. Wydarzenia ostatnich 4 tygodni skłaniają do przeanalizowania przyczyn tak dużej paniki na rynkach finansowych z większą uwagą. Skłoniło to nas do poświęcenia temu tematowi trochę czasu co zaowocowało następującym opracowaniem.

Skupimy się na następujących aspektach:
• opisie reakcji rynków kapitałowych na rozwój epidemii na przykładzie indeksu S&P500 oraz indeksu zmienności VIX,
• rozwoju epidemii na świecie w krajach z największą liczbą przypadków koronawirusa,
• ewolucji wskaźnika śmiertelności na podstawie dwóch różnych definicji oraz odpowiedzi na pytanie co z tego wynika,
• potencjalnym wpływie obecnej pandemii na gospodarki krajów oraz zachowanie giełd w przyszłości.

oraz na odniesieniu do poniższych pytań:
… czy sytuacja jest aż tak tragiczna lub inaczej to ujmując, czy mamy podstawy przypuszczać, że za chwilę będziemy w tak katastroficznej sytuacji jak sugeruje zachowanie rynków finansowych?
… czy rynki finansowe dyskontują obecnie scenariusz adekwatny do danych, które obecnie posiadamy, czy raczej skrajnie pesymistyczny, zakładający bardzo gwałtowny rozwój epidemii w kolejnych tygodniach i totalną destabilizację rynków finansowych i gospodarek poszczególnych krajów?
… czy zatem rynki finansowe nie uwzględniają jedynie skrajnie negatywnego scenariusza rozwoju sytuacji?

Życzymy przyjemnej lektury!